PROGRAM BX

Program wymiany
Bosch eXchange (BX)

Regeneracja fabryczna - wysoka jakość za rozsądną cenę
Naprawa samochodu prawie zawsze wiąże się z wydatkami. Oczywiście każdy posiadacz samo­chodu chciałby to zrobić jak najtaniej. Bosch wychodzi naprzeciw tej naturalnej potrzebie, oferując program części regenerowanych fabrycz­nie - program wymiany BX. Program ten oparty jest na zasadzie funkcjonującej od lat w USA i Europie Zachodniej - kupujesz część regenero­waną a oddajesz część zużytą, wymontowaną z samochodu. Sukces tego pomysłu polega na rzeczywiście profesjonalnej naprawie.

 • Wszystkie elementy eksploatacyjne danej części są wymieniane na nowe
 • W systemie Boscha części naprawiane są w tych samych fabrykach, które je produkują, z wykorzy­staniem oryginalnych elementów, urządzeń produkcyjnych i wyposażenia testowego
 • Produkty z programu wymiany Bosch eXchange (BX) są objęte identyczną gwarancją jak części nowe

Bosch eXchange ułatwia pracę warsztatom

Korzyści dla warsztatu

 • Szeroka dostępność części na wymianę poprzez partnerów handlowych i profesjonalne serwisy
 • Kompleksowy program - zawiera wszystkie najważniejsze elementy danego systemu
 • Atrakcyjna relacja jakości do ceny
 • Części BX sprzedawane są jako uruchomione, gotowe do zamontowania w pojeździe, a to oznacza krótszy czas naprawy
 • Wygodny zwrot zużytych części w oryginalnym opakowaniu Bosch

Produkty objęte programem wymiany BX:

Rozruszniki i alternatory
Ponad 1.600 typów do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn budowlanych i rolniczych

 • Uniwersalny program do wszystkich popularnych modeli samochodów osobowych
 • Maksymalna redukcja ilości produktów BX w stosunku do fabrycznie nowych zamienników bez utraty jakości i własności technicznych
 • Dostępne wersje z wentylatorem i kołem pasowym
 • Bieżąca aktualizacja programu - ponad 100 nowości rocznie Pokrycie potrzeb rynku w Europie przekracza 95%

Zaciski hamulcowe
Ponad 700 różnych typów

 • Uniwersalny program do wszystkich popularnych modeli samochodów osobowych
 • Stała aktualizacja programu

Pokrycie potrzeb rynku w Europie przekracza 88%
Systemy sterowania wtryskiem w silnikach benzynowych
Ponad 1.850 typów do wszystkich popularnych modeli samochodów osobowych

 • Sterowniki wyposażone w najbardziej aktualne dane i oprogramowanie
 • Masowe przepływomierze powietrza
 • Objętościowe przepływomierze powietrza
 • Rozdzielacze paliwa
 • Centralne jednostki wtryskowe (część dolna i górna)
 • Aparaty zapłonowe

Pokrycie potrzeb rynku w Europie przekracza 80%
Systemy wtryskowe do silników Diesla
Ponad 1.300 typów do systemów konwencjonalnych i nowoczesnych

 • Wtryskiwacze (1- i 2-sprężynowe)
 • Pompy rozdzielaczowe, sterowane mechanicznie i elektronicznie
 • Pompowtryskiwacze (UIS) do samochodów osobowych i użytkowych
 • Pompy wysokiego ciśnienia do systemów Common Raił
 • Wtryskiwacze do systemów Common Rail
 • Moduły pomp PLD (UPS)
 • Masowe przepływomierze powietrza (z gorącym filmem)

Pokrycie potrzeb rynku w Europie przekracza 80%

Jak to działa?

 • Kaucja
  W momencie sprzedaży części pobierana jest od klienta kaucja określana zazwyczaj jako koszt wymia­ny. Jeśli klient zechce odzyskać kaucję - oddaje zużyte części dystrybutorowi, u którego nabył części BX. Wysokość zwracanej kaucji zależy od konkret­nego numeru części i nie zmienia się przez dłuższy czas.

 • Weryfikacja części
  Każda zwrócona część zostaje poddana weryfikacji określającej jej przydatność do dalszej naprawy. Kryteria oceny są ściśle sprecyzowane. Jeżeli ele­ment nie nadaje się do naprawy, kwota będąca kosztem wymiany nie może być zwrócona.
 • Naprawa części
  Przyjęte części są dostarczane do tego zakładu, który zajmuje się ich produkcją. W fabryce następuje profesjonalna naprawa - każdą część rozmontowuje się na poszczególne elementy i kwalifikuje, które z nich są niezniszczone, a co należy wymienić. Z reguły obudowa podzespołu pozostaje ta sama, a wymieniane są elementy eksploatacyjne podlegające naturalnemu zużyciu, np. rozpylacz we wtryskiwaczach czy szczotki oraz zębnik w rozruszniku. Zachowanie dotychcza­sowej obudowy i innych niezużytych elementów pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji, a co za tym idzie - obniżenie ceny. Części napra­wiane fabrycznie są tańsze o 15 - 40% od nowych.
 • Szybka obsługa
  W celu szybkiej obsługi programu BX stworzono specjalną domenę internetową. Partner handlowy Bosch ma po zalogowaniu się błyskawiczny dostęp do bazy danych: może natychmiast wysłać zgłoszenie i w każdej chwili uzyskać informacje, ile części już rozliczył, co się dzieje z aktualnie wysłanymi przez niego częściami. Można więc określić, czy są one w danej chwili weryfikowane, jaki jest wynik weryfikacji oraz jaka jest wartość przypisanych zwróconym częściom kosztów wymiany.

Kryteria odbioru zużytych części

Warunki odbioru zużytych części:

 • Zwracana część musi spełniać ściśle określone kryteria techniczne. Inaczej mówiąc- musi nadawać się do ponownej naprawy
 • Zwracane produkty nie mogą być zapakowane jedynie w torbę foliową. Pamiętajmy, precyzyjne mechanizmy nowoczesnych urządzeń mogą zostać bezpowrotnie zniszczone. Produkty należy zwracać w oryginalnych pudełkach Bosch.

Uszkodzenia powodujące odrzucanie zwracanych urządzeń można podzielić na dwie grupy:

 • Wynikające z niewłaściwego użytkowania
  Wśród wad użytkowania należy wymienić korozję wynikającą z braku dbałości o stan silnika. Sól z naszych ulic skutecznie niszczy obudowy i elementy mocujące osprzętu. Inną przyczyną nadmiernego zużycia części (głównie dieslowskich) jest jakość paliwa i świadome stosowanie oleju opałowego i jego "pochodnych".

 • Wynikające z nieprawidłowego lub niefachowego demontażu i montażu
  Wady związane z demontażem i montażem części przez serwisy stanowią spory odsetek odrzucanych części. Najczęściej wynikają one z posługiwania się niewłaściwymi narzędziami - przysłowiowy "młotek i klucz francuski" nie powinny być podstawowymi narzędziami serwisanta.
  Niejednokrotnie uszkodzenia wynikają z niepełnej wiedzy na temat demontowanych urządzeń oraz funkcji jakie spełniały w pojeździe.

Warunki odbioru Bosch eXchange (BX)

Wtryskiwacze:
Wady podstawowe
 • niezidentyfikowany numer referencyjny
 • głęboka korozja
 • urządzenie niekompletne lub rozmontowane
 • obudowa zdeformowana, porysowana lub zniszczona
Przykłady uszkodzeń powodujących odrzucenie zwracanego produktu
Powierzchnia obudowy uszkodzona lub zdeformowana
Powierzchnia obudowy uszkodzona lub zdeformowana
Obudowa uszkodzona (pęknięcie lub deformacja)
Gwint uszkodzony lub zdeformowany
Deformacja lub uszkodzenie obudowny
Obudowan znacznie skorodowana
Odprowadzenie paliwa zdeformowane
Urwany lub uszkodzony przewód czujnika położenia iglicy
Wtryskiwacz rozebrany lub niekompletny
Alternatory i rozruszniki:
Wady podstawowe
 • niezidentyfikowany numer referencyjny
 • głęboka korozja
 • urządzenie niekompletne lub rozmontowane
 • obudowa zdeformowana, porysowana lub zniszczona
 • przegrzanie zębnika
Przykłady uszkodzeń powodujących odrzucenie zwracanego produktu
Silna korozja
Brak regulatora napięcia
Uszkodzone zęby zębnika
Deformacja obudowy
Zdeformowane, wyłamane części obudowy
Wyłamane częśći obudowy
Systemy wtrysku diesel:
Wady podstawowe
 • niezidentyfikowany numer referencyjny
 • głęboka korozja
 • urządzenie niekompletne lub rozmontowane
 • obudowa zdeformowana, porysowana lub zniszczona
Przykłady uszkodzeń powodujących odrzucenie zwracanego produktu
Uszkodzenia mechaniczne obudowy lub wałka napędowego
Silna korozja spowodowana przez wodę lub niewłaściwe paliwo
Wyrwane lub uciete przewody - popmy EDC
Uszkodzone powierzchnie uszczelniające lub elementy gwintowane

Uszkodzenia mechaniczne obudowy - zarysowania, pęknięcia

Systemy wtrysku benzyny:
Wady podstawowe
 • niezidentyfikowany numer referencyjny
 • głęboka korozja
 • urządzenie niekompletne lub rozmontowane
 • obudowa zdeformowana, porysowana lub zniszczona
Przykłady uszkodzeń powodujących odrzucenie zwracanego produktu
Uszkodzony potencjometr lub czujnik temperatury (przepływomierz powietrza)
Brak regulatora ciśnienia (Centralna jednostka wtryskowa - część górna)
Brak regulatora ciśnienia (Centralna jednostka wtryskowa - część dolna)
Uszkodzony ragulator podcisnieniowy lub wałek rozdzielacza, lub moduł zapłonu, lub kopułka (Aparat zapłonowy)

Korozja lub uszkodzenia powierzchni uszczelniających (Rozdzielacz paliwa)